THƯ VIỆN
Liên hệ
Địa chỉ:
253 Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội
Phone:
‭098 186 8118‬
KẾT NỐI

  Copyright © 2019 Monami Wedding. All Rights Reserved.
  GÓI SIÊU TIẾT KIỆM 01
  3.500.000 VNĐ
  02 Ảnh phóng (50x75) ép gỗ laminate hoặc 01 ảnh (70x110) ép gỗ laminate
  01 ảnh bàn (20x30) ép gỗ laminate
  Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
  Photoshop 10 file
  Cô dâu được trang điểm, thay 01 váy và tóc theo sở thích phù hợp với địa điểm chụp
  Trang phục chú rể: 01 Vest chụp
  Xem Chi Tiết
  GÓI SIÊU TIẾT KIỆM 02
  4.800.000 VNĐ
  02 Ảnh phóng (50x75) ép gỗ laminate
  01 ảnh bàn (20x30) ép gỗ laminate
  01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
  Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
  Cô dâu được trang điểm, thay 02 trang phục(01 váy + 01 đồ tự chuẩn bị) và tóc theo sở thích và phù hợp với địa điểm chụp, chú dể thay 01 vest chụp và 01 đồ tự chuẩn bị
  Photoshop 30 File
  Xem Chi Tiết
  GÓI STUDIO
  6.900.000 VNĐ
  01 album (20x30) hoặc (25x25) 20 trang chất liệu Silk Ngọc Trai xuất xứ châu âu, bìa da cao cấp
  02 Ảnh phóng (50x75) ép gỗ laminate
  01 ảnh bàn (20x30) ép gỗ laminate
  01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
  Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
  Trang phục: 02 Váy + 02 Vest và 01 trang phục tự chọn, phụ kiện thay tóc theo sở thích và trang phục
  Xem Chi Tiết
  GÓI PREMIUM
  7.900.000 VNĐ
  01 album (30x30) hoặc (25x35) 20 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
  02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
  02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
  01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
  Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
  Cô dâu được trang điểm, thay 03 trang phục(02 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
  Trang phục chú rể: thay 02 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
  Xem Chi Tiết
  GÓI CONCEPT
  8.900.000 VNĐ
  01 album (30x30) hoặc (25x35) 20 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
  02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
  02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
  01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
  Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
  Cô dâu được trang điểm, thay 03 trang phục(02 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
  Trang phục chú rể: thay 02 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
  Xem Chi Tiết
  GÓI ROSE
  9.500.000 VNĐ
  01 album (30x30) hoặc (25x35) 20 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
  02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
  01 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
  01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
  Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
  Cô dâu được trang điểm, thay 03 trang phục(02 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
  Trang phục chú rể: thay 02 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
  Xem Chi Tiết
  GÓI FULLDAY HÀ NỘI
  11.200.000 VNĐ
  01 album (30x30) hoặc (25x35) 30 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
  02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
  02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
  01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
  Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
  Cô dâu được trang điểm, thay 04 trang phục(03 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
  Trang phục chú rể: thay 03 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
  Xem Chi Tiết
  GÓI LUXURY
  16.900.000 VNĐ
  01 album (30x30) hoặc (25x35) 30 trang chất liệu Photobook bìa tạp chí thiết kế.
  02 Ảnh phóng (60x90) khung gỗ cao cấp / tráng gương
  02 ảnh bàn (15x21) tráng gương
  01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
  Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
  Cô dâu được trang điểm, thay 04 trang phục(02 váy chụp dòng luxury + 01 váy chụp dòng Classic + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
  Trang phục chú rể: thay 03 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
  Xem Chi Tiết
  GÓI SUNHILL
  12.900.000 VNĐ
  01 album (30x30) hoặc (25x35) 30 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
  02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
  02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
  01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
  Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
  Cô dâu được trang điểm, thay 03 trang phục(02 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
  Trang phục chú rể: thay 02 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
  Xem Chi Tiết
  GÓI SUN SET
  13.900.000 VNĐ
  01 album (30x30) hoặc (25x35) 30 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
  02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
  02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
  01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
  Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
  Cô dâu được trang điểm, thay 03 trang phục(02 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
  Trang phục chú rể: thay 02 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
  Xem Chi Tiết
  GÓI DENALI
  16.900.000 VNĐ
  01 album (30x30) hoặc (25x35) 30 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
  02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
  02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
  01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
  Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
  Cô dâu được trang điểm, thay 03 trang phục(02 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
  Trang phục chú rể: thay 02 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
  Xem Chi Tiết
  GÓI AURORA
  19.900.000 VNĐ
  01 album (30x30) hoặc (25x35) 30 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
  02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
  02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
  01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
  Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
  Cô dâu được trang điểm, thay 03 trang phục(02 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
  Trang phục chú rể: thay 02 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
  Xem Chi Tiết
  .