THƯ VIỆN
Liên hệ
Địa chỉ:
253 Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội
Phone:
‭098 186 8118‬
KẾT NỐI

Copyright © 2019 Monami Wedding. All Rights Reserved.
GÓI SIÊU TIẾT KIỆM 01
2.800.000 VNĐ
02 Ảnh phóng (50x75) ép gỗ laminate hoặc 01 ảnh (70x110) ép gỗ laminate
01 ảnh bàn (20x30) ép gỗ laminate
Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
Cô dâu được trang điểm, thay 01 váy và tóc theo sở thích phù hợp với địa điểm chụp
Trang phục chú rể: 01 Vest chụp
Xem Chi Tiết
GÓI SIÊU TIẾT KIỆM 02
4.800.000 VNĐ
02 Ảnh phóng (50x75) ép gỗ laminate
01 ảnh bàn (20x30) ép gỗ laminate
01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
Cô dâu được trang điểm, thay 02 trang phục(01 váy + 01 đồ tự chuẩn bị) và tóc theo sở thích và phù hợp với địa điểm chụp, chú dể thay 01 vest chụp và 01 đồ tự chuẩn bị
Photoshop 30 File
Dịch vụ ngày cưới: 01 Áo dài ăn hỏi của cô dâu
Xem Chi Tiết
GÓI CLASSIC
6.500.000 VNĐ
01 album (25x35) 20 trang chất liệu xuất xứ Châu Âu, bìa da cao cấp
02 Ảnh phóng (50x75) ép gỗ laminate
01 ảnh bàn (20x30) ép gỗ laminate
01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
Cô dâu được trang điểm, thay 03 trang phục(02 váy + 01 đồ tự chuẩn bị) và tóc theo sở thích và phù hợp với địa điểm chụp
Trang phục chú rể: thay 02 vest chụp
Dịch vụ ngày cưới: 01 Áo dài ăn hỏi của cô dâu & 01 Váy cưới ngày cưới (04 Ngày)
Xem Chi Tiết
GÓI PREMIUM
7.900.000 VNĐ
01 album (30x30) hoặc (25x35) 20 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
Cô dâu được trang điểm, thay 03 trang phục(02 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
Trang phục chú rể: thay 02 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
Dịch vụ ngày cưới: 01 áo dài ăn hỏi cô dâu, 01 Váy ngày cưới (04 ngày)
Xem Chi Tiết
GÓI CONCEPT
8.300.000 VNĐ
01 album (30x30) hoặc (25x35) 20 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
Cô dâu được trang điểm, thay 03 trang phục(02 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
Trang phục chú rể: thay 02 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
Dịch vụ ngày cưới: 01 áo dài ăn hỏi cô dâu, 01 Váy ngày cưới (04 ngày)
Xem Chi Tiết
GÓI SMILEY
8.900.000 VNĐ
01 album (30x30) hoặc (25x35) 20 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
01 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
Cô dâu được trang điểm, thay 03 trang phục(02 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
Trang phục chú rể: thay 02 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
Dịch vụ ngày cưới: 01 áo dài ăn hỏi cô dâu, 01 Váy ngày cưới (04 ngày)
Xem Chi Tiết
GÓI FULLDAY HÀ NỘI
10.500.000 VNĐ
01 album (30x30) hoặc (25x35) 30 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
Cô dâu được trang điểm, thay 04 trang phục(03 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
Trang phục chú rể: thay 03 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
Dịch vụ ngày cưới: 01 áo dài ăn hỏi cô dâu, 01 Váy ngày cưới (04 ngày)
Xem Chi Tiết
GÓI SUNHILL
11.200.000 VNĐ
01 album (30x30) hoặc (25x35) 30 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
Cô dâu được trang điểm, thay 03 trang phục(02 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
Trang phục chú rể: thay 02 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
Dịch vụ ngày cưới: 01 áo dài ăn hỏi cô dâu, 01 Váy ngày cưới (04 ngày)
Xem Chi Tiết
GÓI SUN SET
13.900.000 VNĐ
01 album (30x30) hoặc (25x35) 30 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
Cô dâu được trang điểm, thay 04 trang phục(03 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
Trang phục chú rể: thay 03 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
Dịch vụ ngày cưới: 01 áo dài ăn hỏi cô dâu, 01 Váy ngày cưới (04 ngày)
Xem Chi Tiết
GÓI LUXURY
15.900.000 VNĐ
01 album (30x30) hoặc (25x35) 30 trang chất liệu Photobook bìa tạp chí thiết kế.
02 Ảnh phóng (60x90) khung gỗ cao cấp / tráng gương
02 ảnh bàn (15x21) tráng gương
01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
Cô dâu được trang điểm, thay 04 trang phục(03 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
Trang phục chú rể: thay 03 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
Dịch vụ ngày cưới: 01 áo dài Luxury trị giá 1.000.000đ, 01 Váy ngày cưới dòng Luxury trị giá 4.000.000đ (trong 04 ngày)
Xem Chi Tiết
GÓI DENALI
16.900.000 VNĐ
01 album (30x30) hoặc (25x35) 30 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
Cô dâu được trang điểm, thay 04 trang phục(03 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
Trang phục chú rể: thay 03 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
Dịch vụ ngày cưới: 01 áo dài ăn hỏi cô dâu, 01 Váy ngày cưới (04 ngày)
Xem Chi Tiết
GÓI AURORA
19.900.000 VNĐ
01 album (30x30) hoặc (25x35) 30 trang chất liệu Giấy Silk Ngọc Trai xuất xứ Châu Âu Bìa da cao cấp
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 File Slideshow ảnh HD lồng nhạc
Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa hoàn thiện
Cô dâu được trang điểm, thay 04 trang phục(03 váy + 01 trang phục tự chọn) và tóc theo sở thích, phù hợp với địa điểm chụp
Trang phục chú rể: thay 03 vest chụp + 01 trang phục tự chọn
Dịch vụ ngày cưới: 01 áo dài ăn hỏi cô dâu, 01 Váy ngày cưới (04 ngày)
Xem Chi Tiết
.