Gallery
Contacts
Address:
Số 68 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Phone:
098 186 8118‬
Studio:
MONAMI WEDDING
GÓI ẢNH PHÓNG
5.900.000 VNĐ
02 Ảnh phóng (50x75) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
Photoshop 20 file ảnh hoàn thiện
Tặng 1 Slide HD Basic
Trang phục cô dâu:01 Váy, hoa lụa cầm tay, Makeup và làm tóc ngày chụp
Trang phục chú rể: 01 Vest, nơ và cavat
Xem Chi Tiết
GÓI STUDIO
7.900.000 VNĐ
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 Album 20x30 20 Trang chất liệu Silk ngọc trai cao cấp bìa da cửa sổ
Tặng 1 File Slide HD Basic
Trang phục cô dâu: 02 váy, hoa lụa cầm tay, 01 trang phục tự chuẩn bị, makeup và làm tóc ngày chụp
Trang phục chú rể: 02 vest, nơ, cavat và 01 trang phục tự chuẩn bị
Xem Chi Tiết
GÓI NỘI THÀNH
8.800.000 VNĐ
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 album 25x35 20 trang chất liệu giấy Silk Ngọc Trai cao cấp bìa da cửa sổ
Tặng 01 Slides HD Basic
Trang phục cô dâu: 02 váy, hoa lụa cầm tay, 01 trang phục tự chuẩn bị, makeup và làm tóc ngày chụp
Trang phục chú rể: 02 vest, nơ, cavat và 01 trang phục tự chuẩn bị
Xem Chi Tiết
GÓI NỘI THÀNH 2
9.500.000 VNĐ
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 album 25x35 20 trang chất liệu giấy Silk Ngọc Trai cao cấp bìa da cửa sổ
Tặng 1 Slide HD Basic
Trang phục cô dâu: 02 váy, hoa lụa cầm tay, 01 trang phục tự chuẩn bị, makeup và làm tóc ngày chụp
Trang phục chú rể: 02 vest, nơ, cavat và 01 trang phục tự chuẩn bị
Xem Chi Tiết
GÓI STUDIO LUX
12.900.000
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 album 25x35 30 trang chất liệu giấy Silk Ngọc Trai cao cấp bìa da cửa sổ
Tặng 01 Slides HD Basic
Trang phục cô dâu: 03 váy, hoa lụa cầm tay, 01 trang phục tự chuẩn bị, makeup và làm tóc ngày chụp
Trang phục chú rể: 03 vest, nơ, cavat và 01 trang phục tự chuẩn bị
Xem Chi Tiết
GÓI FULLDAY
14.900.000 VNĐ
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 album 25x35 30 trang chất liệu giấy Silk Ngọc Trai cao cấp bìa da cửa sổ
Tặng 01 Slides HD Basic
Trang phục cô dâu: 03 váy, hoa lụa cầm tay, 01 trang phục tự chuẩn bị, makeup và làm tóc ngày chụp
Trang phục chú rể: 03 vest, nơ, cavat và 01 trang phục tự chuẩn bị
Xem Chi Tiết
GÓI LUXYRY
25.000.000 VNĐ
02 Ảnh phóng (60x90) tráng gương cao cấp
02 ảnh bàn (15x21) tráng gương cao cấp
01 album 25x35 30 trang chất liệu giấy Silk Ngọc Trai cao cấp bìa tạp chí
Tặng 01 Slides HD Basic
Trang phục cô dâu: 03 váy, hoa lụa cầm tay, 01 trang phục tự chuẩn bị, makeup và làm tóc ngày chụp
Trang phục chú rể: 03 vest, nơ, cavat và 01 trang phục tự chuẩn bị
Xem Chi Tiết
GÓI VVIP
55.000.000 VNĐ
02 Ảnh phóng (60x90) Khung Hợp kim cao cấp
02 ảnh bàn (15x21) tráng gương cao cấp
01 album 25x35 30 trang chất liệu giấy Silk Ngọc Trai cao cấp bìa tạp chí
Tặng 01 Slides HD Basic
Trang phục cô dâu: 03 váy, hoa lụa cầm tay, 01 trang phục tự chuẩn bị, makeup và làm tóc ngày chụp
Trang phục chú rể: 03 vest, nơ, cavat và 01 trang phục tự chuẩn bị
2 buổi chụp phóng sự ngày cưới và ăn hỏi
Xem Chi Tiết
GÓI NGOẠI THÀNH
17.000.000 VNĐ
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 album 25x35 30 trang chất liệu giấy Silk Ngọc Trai cao cấp bìa da cửa sổ
Tặng 01 Slides HD Basic
Trang phục cô dâu: 03 váy, hoa lụa cầm tay, 01 trang phục tự chuẩn bị, makeup và làm tóc ngày chụp
Trang phục chú rể: 03 vest, nơ, cavat và 01 trang phục tự chuẩn bị
Xem Chi Tiết
GÓI NGOẠI THÀNH 2
26.900.000 VNĐ
02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ laminate
02 ảnh bàn (15x21) ép gỗ laminate
01 album 25x35 30 trang chất liệu giấy Silk Ngọc Trai cao cấp bìa da cửa sổ
Tặng 01 Slides HD Basic
Trang phục cô dâu: 03 váy, hoa lụa cầm tay, 01 trang phục tự chuẩn bị, makeup và làm tóc ngày chụp
Trang phục chú rể: 03 vest, nơ, cavat và 01 trang phục tự chuẩn bị
Xem Chi Tiết